Skip to main content

Podmínky užití on-line plateb na portálu tritius.knihovna-se.cz

Identifikační údaje provozovatele prodejního místa

Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace (dále jen knihovna)
IČO 71294694
Kapitána Jaroše 482, 264 01 Sedlčany


+420 725 826 122
mek@knihovna-se.cz


Podmínky

Tyto podmínky platí při on-line platbách v knihovním katalogu tritius.knihovna-se.cz prostřednictvím služby ComGate. Tímto způsobem může uživatel knihovny uhradit uživatelské poplatky dle Ceníku knihovny související s poskytováním knihovních a informačních služeb. Vše ostatní se řídí Knihovním řádem.


Veškerá finanční plnění jsou uvedena v českých korunách (CZK). Knihovna není plátcem DPH.


Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné okamžikem zveřejnění na webové stránce https://tritius.knihovna-se.cz/page/payment-terms. Městská knihovna Sedlčany, příspěvková organizace, je oprávněna tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Jejich změna nabývá platnosti a účinnosti okamžikem zveřejnění změny obchodních podmínek na uvedené webové stránce. Zaplacením uživatel bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto podmínek a je jimi neodvolatelně svázaný.


Využitím platební brány uživatel souhlasí s Obchodními podmínkami ComGate a bere na vědomí Zásady ochrany osobních údajů.


Reklamační řád

Veškeré reklamace se uplatňují dle Reklamačního řádu, jež je nedílnou součástí Knihovního řádu (čl. 27-29).


Náklady na dodání

Náklady spojené s dodáním produktu nebo služeb nevznikají.


Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny pod odkazem Ochrana osobních údajů v Knihovního řádu (čl. 18-20) a jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.